دختری به کوروش کبیر گفت: من عاشق شما هستم. کوروش به او گفت: لیاقت تو برادر من است که از من زیبا تر است و پشت سرت ایستاده است.
دختر برگشت و کسی‌ را پشت سر خود ندید. کوروش به او گفت اگر عاشق بودی، پشت سرت را نگاه نمی‌‌کردی