عجب سالی داریم:
آغازش جمعه
پایانش جمعه ....
ونیمه شعبانش هم جمعه
عاشورایش عصرجمعه
23رمضان شب قدرشب جمعه
آخرین روز رمضانش جمعه
الهی : کاش اولین جمعه موعود هم در این سال رقم بخورد
تا ارکان آدینه کامل شودوبجای اللهم عجل لولیک الفرج،بااشک شوق درسجده شکر بگوییم:
أللهم لک الحمد ولک الشکر لفرج ولیک..

.
.
.
.
.

ببین برای آمدنت چقدر بهانه میچینم ...


اللهم عجل لولیک الفرج