مقداری پسته دسته دوم سراغ دارم برای عید هر کی خواست خبر بده .کیلویی۱۵تومن .
...

...
مال یه پیرزن بوده دندون نداشته فقط نمکاشو مکیده ...زیر قیمت بازار به فروش میرسه