ﻣــــَﻦ ﻫــﯿـــﭽــــﻮَقـﺖ ﻭﺍﺳـِــﻪ ﮐـــَﺴـــﯽ ﺷـــﺎﺥ ﻧــَﺸــُـﺪَﻡ .
ﻓــَﻘــَﻂ ﺷـــﺎﺥ ﺩَﺭﺍﻭﺭﺩَﻡ ﺍَﺯ ﺷـــﺎﺥ ﺷـــُﺪﻥ ﺧـــﯿـــﻠـــﯿـــﺎ !
✘ بعـــــــضیا با “الـــــــتماس” اومـــــــدن…
با “ادعا” رفـــــــتن!!!
هـــــــه…
خندم مـــــــیگیره!!! ✘✘
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
♚اونـــے ڪــــہ
خـــودم
خـــواســتـ✘ـــم نـــشـــدم
بــعـــد بــیــام
بـــشـــم اونـــے
ڪــــہ تـــو مـــیــخـوای♚
هـــــHEـه
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

♚☜ازَ هـــر چی ✘ بــــــترسی ✘
☜سَـــرت ↶نـــــمیاد↷...
☜سَـــرت✘ مــــــیارڹ✘♚
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

خیـلـے احمـقن اونایــے کـہ
فــڪر میکنـن ادما تـو شوخـے
دلشـون نمیشڪنـہ✌❤️
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

این روزا فقط میشه به
✘عزرائیل✘
 اعتماد کرد…
چون لااقل قصد ونیتش مشخصه…!
هــِْـِْـِْـِْـِْــــגץגـِْـِِـِْـْـه
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

مُچالــــہ کرد
شکســـت
خـــــط زد
داغـــون کرد
خلاصــه راحت شد✔️
اِرث باباش کہ نَبـــــود
دل مـــــن بود↻
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

هیچ وقت خودت رو ۱۰۰% خرج کسی نکن ؛
که تا ۱۰ بیشتر بلد نیست بشمره … !!!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

⇦•°•سَلٱمَتےِ خُودَمـ ⇨
    ↯⇦ڪھ چِہ بآشَمـ ⇨↯
↯⇦چِہ نَبآشَمـ ➢ ↯
    ↹ بَرا ڪَسے مُہِم نیستم..
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

♚چرا ڪسے سراغمو نمیگیره؟؟!!
✘اها!!✘
ڪارشۅن گیر نیستـــــ ـ ـ ـ♚
☜حــــــله☞
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

ﻭﻗــ ــــــــــﺘﯽ ﮐــــــــــَـــﺴﯽ ﮔـــُـــــــــﻔﺖ ﺩﻭﺳـــﺘــــــــِـــﺖ ﺩﺍﺭﻩ ..
ﺗــَــــــﺤــــﻘــﯿﻖ ﮐــــــُــﻦ ﺗﯿــــﮑــِــــﻪ ﮐــَــــــﻠــٰـــﺎﻣـــِـــﺶ ﻧـــــَــﺒـٰـــــﺎﺷـِـــــــﻪ …
از ما گفتن
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
 ☞ ﻭَﻗْـﺗْـــ-ی
✘ھﻳﭽـــﮑﺴﯽ ✘
ﻧَــﻤﻮﻧْﺪﮦ ﺑَـﺮﺍﺗْــ ⇄
♯ﻓـــﻘـــﻂ♯
ﺧـــﻮﺩﺕ ﻣﻴــﻤـﻮﻧــے 
و ☆
→♬♪ آﮬﻨــﮔﺎﺕ ♬←

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

✘ خـــیلیـــا✘ . .
  هــسـتـن  ..
  کــــــــه   . .
✘ طــــــالبتن ✘ . .
  امـــّـــــا  . . 
  فــــــقــــط   . .
✘ بــعــضــیـا✘ . .
  هستن که لایـــــقتن   . .
✘ حـــــواســت باشه✘ . .
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

☜❂ﺟﻤﺎﻋـﺖ ﻣﺎ ﻣﯿﻨـﺎﻟﻦ ﺍﺯ
ڪمبود ﺩﺧـﺘـﺮِ ﭘﺎڪ
√•ﺩﺍﺩﺍﺵ •√ ﻗَﺒﻞ ﺍﺯ ﺍینڪہ ﺩُﻧﺒـﺎﻝ
ِ【ﻓــــــﺎﻃﻤـﻪ】
ﺑﺎﺷـے⇩
 ﺧﻮﺩﺕ
【ﻋــــــلے 】
ﺑـﺎﺵ❂☞

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

♚↩️گفت میـــرَم
≅گفتم:مَنــم تُخــس  و یـــه دَنــدَم
≅خـــودم بَـــنــدایِ کَــفشـــتو میـــبَــنـــدَم
هـــــرًے↪️♚

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

♚لبخــند میزنم
✘چون ...حال ندارم...
✘تـــــوضیح بدم ...
⚂چقدر حــــالم بـــده ⚂

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

موضوع انشا : خوش بختی …
به نام خدا
خوش بختی یعنی قلب مادرت بتپد …
پایان !!!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

خریـــت محضـــہ بہ ☜ ” هر کســے ”
اعتـــماد کنـــے √
✔️” تنہــــایے ” پرچمــــ بالــاس √√

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
  اگـــــہ نیمـ ســــــــــاعت  نتتو خامــــوشـــــ کنے✓مخـاطـــب خاصت✓
مخاطـــــب ღخاصــــღ خیلیـــا میشه

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

☜♚گـــفت دوســـت دارم◆◆◆
✘گفــــتم خب♀
حق دارے ↨☞
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
بــــاشـــــی بـــا هـــاتـم...⇋
نبـاشے اَاَاَاَاَم...⇣⇣⇣
ببـــخشـــــید مــــــن شــمــا رو میـــشناســم...؟؟؟!!  ♚

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

♚ اینڪهِ مَـغروریـد..اَصن اِشڪال نَداره
اینڪهِ فِڪ میڪُنیـد فَقط خودِتـون غرور داریـد بَدِ ♚

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~