کاش روزی بنویسند به دیواربقیع


کارگران مشغولند،کار احداث ضریح

کاش روزی بنویسند به دیوار بقیع:

 چند روزی مانده به اتمام ضریح

کاش روزی بنویسند به دیواربقیع

 مهدی فاطمه آید، به تماشای ضریح

کاش روزی بنویسند به دیواربقیع

عید امسال، نماز، صحن بقیع

کاش روزی بنویسند به دیواربقیع:

فلش راهنما ،مرقد زهرای شفیع


با صلوات فرستادن به بانویِ دوعالم لبخند را به لبانِ مهدیِ فاطمه بنشانیم.

❤️ اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بنیها وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِه عِلْمُک ❤️