اینم عکس برنامه فتوشاپ که برای اینکه ثابت کنم خودم ساختم:اگر میخواهید کیفیت اصلی این تصویر رو ببینید روی اینجا کلیک کنید.
---------------------
لطفا انتقاد کنید یا نظر بدید تا عکسام بهتر بشه.
مرسی
--------------------
همه ب شما میگویند:
سال خوبی داشته باشید
ولی من ب شما میگویم:
سال خوبی را برای خودتان خلق کنید.
ب فکر آمدن روزهای خوب نباشید!
آنها نخواهند آمد...
ب فکر ساختن باشید...
روزهای خوب را باید ساخت
آرزو میکنم
بهترین معمار سال جدید باشید .